Resmi Gazete’de bugün (27 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7457 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7403)

– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7404)

– 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş Vilayetinde Meydana Gelen Zelzeleler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya Vilayetleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Zorlayıcı Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Müddetlerinin Yine Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7405)

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 1228)

YÖNETMELİK

– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2020/54, K: 2022/165 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2020/89, K: 2023/85 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir