Global Vodafone Vakfı’ndan Dijital Yetenek Eğitimi Araştırması


Global Vodafone Vakfı, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 10 ülkeyi kapsayan bir araştırma yayınladı. Araştırma, Avrupa ülkelerindeki okullarda verilen dijital yetenek eğitimine ve altyapısına erişimde büyük farklılıklar olduğunu gösteriyor; öğrenci ve öğretmenlerin eğitime ve teknolojiye erişimi konusunda tutarlı bir yaklaşıma duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Araştırmaya göre, Türkiye’de ebeveynlerin %87’si, çocuklarının geleceği açısından dijital becerilerin önemli olduğuna inanıyor ve sınıflarda dijital teknoloji kullanımını destekliyor.

Global Vodafone Vakfı’nın IPSOS Almanya işbirliğiyle yayınladığı yeni anket çalışması, çocukları daha donanımlı hale getirmek ve bölgesel farklılıkları azaltmak için, Avrupa’da dijital yeteneklere yönelik eşit bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeden 10 bin ebeveynle gerçekleştirilen araştırma, öğrencilerin okullardaki dijital araçların kalitesine ilişkin endişelerini vurgularken, öğretmenlerin rehberlik ve eğitimle daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ebeveynler, eğitimde dijital teknolojinin potansiyeli konusunda iyimser olduğunu belirtse de, öğrencilere sunulan dijital yetenek kazanma fırsatlarını artırmak için tutarlı kaynak ve altyapı sağlayacak adımların atılması gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya göre, Türkiye’de ebeveynlerin %87’si, çocuklarının geleceği açısından dijital becerilerin önemli olduğuna inanıyor ve sınıflarda dijital teknoloji kullanımını destekliyor.

 

Araştırmayı değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: 

“Global Vodafone Vakfı’nın yaptığı son araştırma, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu yetenek açığını ortaya koyuyor ve gençlerde dijital okuryazarlığın artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Araştırmaya göre, ebeveynler dijital yeteneklerin öğretilmesine yönelik bir Avrupa standardı oluşturma konusunda öğretmenlerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Türkiye’de de ebeveynlerin %87’si, çocuklarının geleceği açısından dijital becerilerin önemli olduğuna inanıyor ve sınıflarda dijital teknoloji kullanımını destekliyor. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, Habitat Derneği işbirliğiyle 7 yıldır yürüttüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, ülkemizin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş ve algoritma mantığı gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Böylece, çocuklarımızın dijital becerilerinin artırılmasına katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Projemizin kapsamını sürekli genişletiyoruz.”

 

Türkiye sonuçları

  • Araştırmaya göre, Türkiye’de ebeveynlerin %87’si, çocuklarının geleceği açısından dijital becerilerin önemli olduğuna inanıyor ve sınıflarda dijital teknoloji kullanımını destekliyor. 
  • %87’lik bir çoğunluk, dijital okuryazarlığın okullarda temel öğrenim hedeflerinden biri olması gerektiğini düşünüyor. %70’lik bir kesim de dijital teknoloji kullanımı konusunda Avrupa genelinde aynı standartların geçerli olması gerektiğini düşünüyor. 
  • Ebeveynlerin %61’i, çocuklarının dezenformasyona maruz kalmasından endişe ediyor. Bu nedenle %46’sı, okullara dışarıdan uzmanların gelerek çocuklara eğitim vermesi, %45’i de ebeveynler için bilgilendirme etkinliklerinin yapılması gerektiğini düşünüyor.  
  • Ebeveynlerin %50’si, sınıflarda dijital araç kullanımı konusunda devlet tarafından öğretmenlere daha fazla eğitim verilmesi gerektiğini; %45’i, sınıfta dijital eğitime yaklaşımlar konusunda okullara rehberlik hizmeti verilmesi ve %43’ü, dijital teknolojiler için daha fazla finansman sağlanması gerektiğini düşünüyor.

 

Avrupa sonuçları

  • Avrupalı ebeveynlerin %85’i, çocuklarının kariyer beklentilerinin büyük ölçüde dijital yeteneklere bağlı olduğuna inanıyor. Ancak, yalnızca dörtte üçü (%78), çocuklarının okulda öğrenmeyi destekleyen dizüstü bilgisayar, tablet ve elektronik beyaz tahta gibi dijital araçlara erişebildiğini bildirdi.
  • Okullarda dijital araçlara erişim imkanı, Avrupa ülkeleri arasında önemli farklılıklar gösteriyor. İngiltere, Hollanda ve Portekiz’deki öğrenciler %87-88 ile en yüksek erişim oranlarına sahipken, Macaristan, İtalya ve Yunanistan’daki öğrencilerde bu oran yaklaşık %70’e düşüyor.
  • Toplamda okulların yarıdan biraz fazlası online eğitim sunuyor ve bunların sadece %59’u, öğrencilerine evden online eğitime erişmeleri için cihaz sağlıyor. İtalya ve Portekiz’de her 5 öğrenciden sadece 2’si, okullarının sağladığı online eğitim imkanına erişebiliyor.
  • Ebeveynlerin neredeyse dörtte üçü (%73), dijital yeteneklerin öğretilmesine yönelik oluşturulacak Avrupa standartlarını destekleyeceklerini belirtirken, %85’i, dijital okuryazarlığın okulda temel bir öğrenme hedefi olması gerektiğini söylüyor.

Her ülkeden bin kişi katıldı

Global Vodafone Vakfı’nın IPSOS Almanya işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırmada Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık yer aldı. Her ülkeden 1.000 kişinin katıldığı araştırma kapsamında 23 Şubat – 16 Mart 2023 tarihleri arasında toplam 10 bin ilkokul, ortaokul ve lise velisiyle anket yapıldı. 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir